laboratorija

Laboratorija

Naša zubotehnička laboratorija opremljena je najmodernijom tehnologijom za izradu svih vrsta mobilnih, fiksnih i kombinovanih protetskih radova.

Sastavni dio naše ordinacije je i zubotehnička laboratorija koja je opremljena najmodernijom tehnologijom za izradu svih vrsta mobilnih, fiksnih i kombinovanih protetskih radova. Laboratorij čine obrazovani, iskusni tehničari koji već godinama svakodnevno izrađuju protetske radove, poštujući standard kvalitete izrade protetskih nadomjestaka.

Stručno osoblje, educirano u Švicarskoj i Njemačkoj, garant su iznimne kvalitete naših radova i potpunog zadovoljstva naših cijenjenih pacijenata.