Dentalna implantologija

Uprkos napretku stomatološke protetike i stomatologije uopće, standardne fiksne i mobilne proteze pokazuju brojne žvačne, fonacijske, estetske i druge nedostatke. S obzirom na te činjenice, radi reduciranja nedostataka standardne protetike i postizanja većega funkcijskog jedinstva proteza i stomatognatog sustava, u stomatologiji se sve više koriste dentalni implantati, koji otvaraju mogućnost da se protetski radovi, na zadovoljstvo pacijenata, isplaniraju drukčije i kvalitetnije.. Danas se najviše preporučuju i koriste implantati izrađeni od titanijuma ili njegovih legura, jer su mehanički vrlo prihvatljivi, potpuno neškodljivi i ne izazivaju reakciju odbacivanja stranog tijela.
Potpuno bezubi pacijenti često imaju problema s nošenjem totalnih proteza. Implantati su u tim slučajevima idealno rješenje jer služe za sidrenje (učvršćivanje) proteza, pri čemu nošenje, osobito donjih proteza, postaje znatno sigurnije, a žvakanje kvalitetnije.
Najčešće se usađuju u situacijama kad pacijent nema dovoljno zuba nosača za fiksne protetske radove - mostove. Standardno je rješenje za takve pacijente izrada mobilne proteze. Implantati, međutim, nude mogućnost nadoknade upravo onih zubi koji nedostaju kako bi se mogao izraditi fiksni protetski rad i tako izbjeći nošenje mobilne proteze.


Osim u tim situacijama, dentalni implantati usađuju se i kad nedostaje samo jedan zub u zubnom nizu. Ponekad se zbog gubitka jednog zuba implantacijom želi izbjeći preparacija zdravih susjednih zuba (brušenje) i izrada fiksnoga protetskog nadomjestka.


Važno je napomenuti da je dentalna implantologija timski rad u kojem sudjeluju oralni hirurg,parodontolog, protetičar, zubni tehničar i, naravno, pacijent. Drugim riječima, sve karike u tom lancu moraju besprijekorno funkcionirati ako želimo sigurnu i uspješnu rehabilitaciju uz pomoć dentalnih implantata. Dentalni implantati predstavljaju dokazano dobro rješenje, pogotovo ako se poštuju svi kriteriji za njihovo korištenje, te terapijsku mogućnost koja pruža radost terapeutu i pacijentu.

Naš tim dentalne implantologije je uspješan spoj specijaliste oralne hirurgije , parodontalne hirurgije , stomatološke protetike i sopstvene zubotehničke laboratorije .Certificirana smo ordinacija za ugradnju „BlueSky“ dentalnih implantata od strane renomirane Njemačke firme Bredent Medical.
Parodontalna Bolest - Glavni Uzrok Gubitka Zuba

Naša ordinacija pruža najsavremenije svjetske preventivne i hirurške tretmane u lijčenju parodontalne bolesti. Takođe pružamo i estetke parodontalne tretmane (pokrivanje recesija desni).

Šta je Parodontalna Bolest?
Parodontalna bolest je infekcija potpornih struktura zuba (desni i alveolarne kosti). Infekcija izaziva gubitak kosti i formiranje parodontoloških džepova.

Šta Uzrokuje Parodontalnu Bolest?
Bakterijski plak koji se stvara na vašim zubima. Bakterije proizvode toksine i enzime koji iritiraju desni i ostećuju parodontološki ligament i kost. Redovna oralna higjena (svakodnevno četkanje i korištenje konca za zube) može efikasno ukloniti bakterijski plak. Neredovna higijena izaziva taloženje plaka koji izaziva parodontalnu bolest. Nakon izvjesnog vremena, ako nije uklonjen, plak se pretvara u kalkulus (kalficirani plak) koji se jedino može profesionalno skinuti kod vašeg stomatologa/parodontologa.

Koji Faktori Povećavaju Rizik za Razvoj Parodontalne Bolesti?
Destruktivne Navike:
Nepravilna i neredovna oralna higijena.
Pušenje
Pušači češće pate od parodontalne bolesti nego nepušači. Takođe bolest se javlja u težem obliku.
Sistemske Bolesti (na primjer Diabetes Mellitus)
Dijabetes Mellitus smanjuje rezistenciju organizma da savlada infekciju, izazivajući teži oblik parodontalne bolesti.
Lijekovi (steroidi, neki anti-epileptični lijekovi, oralni kontraceptivi) mogu doprinijeti razvoju gingivitisa. Veoma je važno da vašeg stomatologa/parodontologa informišete o svim liejkovima koje uzimate.
Loši protetski radovi (mostovi) ili loši ispuni (plombe) mogu doprinjeti razvoju parodontoze jer povecavaju retenciju plaka i kalkulusa.

Trudnoća ili upotreba oralnih kontraceptiva.

Povišeni hormonalni nivoi koji mogu izazvati da desni budu manje rezistne na bakterijske toksine u plaku. Kod ovih pacjenata desni su cesto crvene, upaljene, otekle i lako krvare.

Genetska Predispozicija:
Istorija parodontalne bolesti u bližoj familiji inicira veći rizik pojave parodontoze i kod vas.

Kako ću prepoznati ako sam ikada Imao/la Parodontalnu Bolest?
Parodontalna bolest je često bez simptoma posebno u ranom stadiju. Stoga je veoma bitno posjećivati stomatologa redovno.
Mogući simptomi:
Desni koje krvare
Crvene, oteknute i osljetljive desni
Ogoljeni korijeni zuba/gingivalne recesije
Loš zadah iz usta / fetor
Klimavi zubi
Promjene u zagrizu
Pomjeranje zuba (prostor među zubima koji ranije niste imali)

Tipovi Parodontalne Bolesti:
Parodontalna bolest je klasificirana po stupnju poodmaklosti.
Gingivitis je blaža forma bolesti koja obuhvata samo desni. Razvija se zbog toksina u plaku koji iritiraju desni i izazivaju krvarnje, crvenilo i osjetljivost. Gingivitis se može eliminisati uz dobru oralnu higijenu i čišćenje zuba kod vaseg stomatologa.

Parodontitis je teža forma bolesti koja obuhvata desni i izaziva gubitak alveolarne kosti. Toksini u bakterijskom plaku izazivaju destrukciju vezivnih tkiva u desnima i destrukciju kosti. Oko zuba se stvaraju parodontalni džepovi u kojima se zadržava plak i izaziva dalju destrukciju. Parodontitis je hronična bolest koja nema lijeka ali se uspješno može kontrolisati kroz parodontološki/hirurški tretman i redovnu post-operativnu higijenu. Uspješna terapija je uslovljena prvovremenom dijagnozom.
Neliječena parodontontalna bolest vodi ka klimavosti zuba i gubitku zuba. Nekontrolisana parodontontalna bolest je najčešći uzrok gubitka zuba I totalne bezubosti.

Parodontološki Pregled:
Tokom parodontološkog pregleda vas parodontolog će izmjeriti džepove oko vaših zuba. Rentgentski snimci su veoma bitni za evaluaciju gubitka alveolarne kosti. Na osnovu kliničkog i rentgentskog pregleda odrediće se terapija najbolje prilagođena vašem slučaju.

Koji je Tretman?
Tretman metode zavise o tipu i stadiju bolesti.
Prvi stupanj je detaljno čišćenje zuba i desni- kiretaža desni. Svakodneva oralna higijena je neophodna za uspjeh.
Ako su parodontološki džepovi (5 mm i dublji) hirurški tretman je često neophodan. Cilj parodontološke flap operacije je da eliminiše džepove i ukloni bakterijske iritante. Tokom operacije, parodontolog uklanja kalkulus sa korijena zuba i nekrotičnu kost. Desni su sašivene koncima. Parodontološki zavoj se stavlja radi komfora pacijenta.
U nekim slučajevima kost koja je izgubljena zbog parodontološke infekcije se može regenerisati tokom parodontološke flap/operacije. Ljudska ili vjestacka kost se koristi, kao i specijalne membrane koje postspješuju zarastanje i regeneraciju.

Šta očekivati poslije operacije?
Analgetici i u nekim slučajevima antibiotici su propisani. Parodontološki operativni zahvati su uglavnom minimalni zahvati i mnogi pacijenti se mogu vratiti na posao istog dana.
Nakon dvije sedmice ćete doci na pregled, kada će se konci i parodontološki zavoj skinuti.

Kako spriječiti daljnu progresiju parodontološke bolest?
Parodontološka bolest je hronična bolest stoga je konstanta kontrola neophodna. Preporučuje se da pacijenti sa istorijom parodontološke bolesti (liječene hirurški ili ne) dolaze svaka 3-4 mjeseca na kontrolu i čišcčenje desni/zuba. Samo uz redovnu kontrolu i pravilnu oralnu higijenu možemo biti sigurni da je bolest pod kontrolom.
Stomatološka protetika

Gubitak zuba je estetski, funkcionalni i socijalni hendikep. Zbog nedostatka zuba, susjedni zubi počnu mijenjati položaj što dalje narušava sklad u usnoj šupljini i otežava protetsku terapiju. Dobra protetska rekonstrukcija je izazov za svakog stomatologa Zavisno od broja i rasporeda izgubljenih zuba razlikujemo fiksne i mobilne protetske radove.
Krunica je fiksni protetski nadomjestak koji pokriva krunu zuba i pritom ostavlja izuzetan estetski dojam. Kruna funkcijski i estetski oponaša prirodnu krunu zuba.
Most je trajni nadomjestak jednog ili više zuba u nizu. Most je konstrukcija kojom se premošćuje djelomično bezuba čeljust, u rasponu od jednog do nekoliko zubi, zavisno od rasporeda nosača.
Razvojem tehnologije izrada krunica i mostova sve se više dešava u kompjuteriziranim sistemima čija je preciznost nenadmašna. Napredak u materijalima i tehnikama rada omogućuje nam da danas radimo radove gotovo savršeno prirodne estetike.

METAL-KERAMIKA
Metal keramičke krune i mostovi su izrađeni od metala kao baze, te keramike koja pokriva metalnu konstrukciju, čime se postiže prirodan izgled. Takvi fiksni radovi imaju veliku izdržljivost, estetiku i dugotrajnost.

CIRKON-OKSID – BEZMETALNA KERAMIKA
VRHUNSKA ESTETIKA, FUNKCIONALNOST I BIOKOMPATIBILNOST
Mostovi i krunice izrađeni od cirkon-oksid bezmetalne keramike vam nude sve što očekujete od savremenog protetskog rada.

Zašto CIRKON-OKSID keramika?
• Nema razlike u poređenju sa prirodnim zubima
• Vrhunska estetika s obzirom na prirodan izgled
• Forma i boja zuba mogu biti maksimalno prilagođeni vašoj situaciji
• Izdržljivost i dugotrajnost
• Biokompatibilnost, prikladno za pacijente sa alergijama
• Visoki stepen termoizolacije, nema neugodnih senzacija na toplo i hladno
• Izrazito manja težina u poređenju sa metal-keramikom
• Nema obojenosti gingive kao kod metal-keramike

TOTALNA PROTEZA
Je mobilni nadomjestak svih zuba. Izrada proteze ovisi o anatomskoj građi čeljusti i formira se nakon vađenja zuba.
PARCIJALNA PROTEZA
Nadomješta nedostatak nekoliko zuba.
Izrađuje se ako ne postoji mogućnost izrade mosta ili ako se pacijent odluči na jeftiniji mobilni nadomjestak. Proteze se izrađuju od akrilata ili u kombinaciji s metalnim skeletom (Wironit proteze).

U sklopu ordinacije je i vlastita laboratorija gdje se uz pomoć visoko educiranog stručnog osoblja i savremene tehnologije izrađuju sve vrste mobilnih, fiksnih kombinovanih i implanto-protetskih radova.
Preventivna stomatologija

Bavi se sprečavanjem pojave karijesa i parodontalnih oboljenja. Pacijentima savjetujemo da najmanje dva puta u toku godine dolazite da Vam se profesionalno uklone meke naslage i zubni kamenac.
- čišćenje zubnog kamenca i pigmentacija
- poliranje zuba
- pjeskarenje zuba (Air-flow tretman)

Kod djece se preporučuje zalijevanje fisura na tek izniklim bočnim zubima kao efikasna mjera prevencije karjesa.
Dentalna patologija

Koristeći najsavremenije materijale i metode, kako bismo postigli željeni izgled tretiranih zuba nudimo vam usluge tretmana i čišćenja zubnog karijesa, kao i zamjenu postojećih ispuna (plombi).
- kompozitni ispuni, nadogradnje
- amalgamski ispuni
- keramički ispuni (inlay, onlay)
Endodoncija

U endodontskoj terapiji primenjuju se savremeni materijali za obturaciju kanala, uz kontrolu dužine pomoću Apex-lokatora i digitalnog rentgen aparata sa minimalnom dozom zračenja. Ručna i mašinska (žiromatik) instrumentacija kanala, kao i jednoseansni tretman ekstirpacije, punjenja i kompletne restauracije zuba.


- vitalna i mortalna ekstirpacija zuba
- liječenje gangrene zuba i periapikalnih lezija
- revizija starog i nepotpunog liječenja zuba
- vadjenje stranih tijela iz kanala korijena (kočića, iglica)
Oralna hirurgija

Ordinacija je stručno osposobljena i opremljena za sve vrste oralno-hirurških i i implantoloških intervencija koje se izvode u lokalnoj anesteziji.
Izbjeljivanje zuba

Izbjeljivanje zuba je učinkovit i jednostavan kozmetički tretman za zube kojim se izbjeljuje prirodna boja Vaših zuba u vrlo kratkom vremenu.
Na osnovu otiska zuba na vakuum aparatu se napravi i oblikuje tanka folija (udlaga) u koju se stavlja gel za izbjeljivanje. U zavisnosti od potreba koriste se gelovi različitih koncentracija 10, 15, 20 % carbamid peroxid-a. (Opalescence®)

Efekat traje godinama, a po potrebi boja se može osvježiti.
RVG i OPG dijagnostika

Kodakov novi senzor za radioviziografiju - RVG 6100. Ovaj senzor posljednje sedme generacije ima najvišu rezoluciju na tržištu (preko 20 lp/mm) i pruža vrhunsku kvalitetu slike koja zadovoljava najviše zahtjeve moderne stomatološke ordinacije.Uz pomoć tehnoloških poboljšanja korištenih u novom 6100 RVG senzoru, senzor posjeduje povećanu „osjetljivost“ što omogućuje upotrebu manje doze zračenja prilikom snimanja,čak i do 40% u odnosu prijašnje generacije RVG senzora.

Cranex-Excel ortopantomograf za panoramsko snimanje pruža mogučnost velikog broja dijagnostičkih procedura uz smanjene doze zračenja za pacijeta.

Ortopantomogram predstavlja jedan od najvažnijih stomatoloških snimaka. To je snimak koji je potreban već kod prvog susreta sa pacijentom. Na njemu se dobija uvid u kompletno stanje gornje i donje vilice sa zubima, maksilarnih sinusa i temporomandibularnih zglobova.
Sirona Cerec 3 (inlay, onlay, veneers)

CAD – CAM Computer Aided Design - Computer Aided Manufacture

Kompjuterski dizajnirane i izrađene:

• KERAMIČKE PLOMBE (INLAYS ,ONLAYS)
• KERAMIČKE LJUSPICE
• BEZMETALNE KRUNICE
Rekonstrukcija osmjeha

Rekonstrukcija osmijeha ima za cilj unapređenje zone osmijeha i njegovog izgleda. Brojni su postupci koji mogu biti uključeni u terapiju rekonstrukcije osmijeha, poput izbjeljivanja zubi, izrade kompozitnih ispuna, izrade cirkon-oksid bezmetalnih keramičkih krunica, ugradnja dentalnih implantata.
Potpuna oralna rehabilitacija

Oralna rehabilitacija osim estetskih obuhvata i terapiju funkcijskih problema međuviličnih odnosa, žvačnih mišića, zuba, i njihovog potpornog tkiva (kosti i parodonta).Dr. Begeta | Privatna stomatološka ordinacija za oralnu rehabilitaciju

Privatna stomatološka ordinacija za oralnu rehabilitaciju Dr. Begeta egzistira u Sarajevu više od trideset godina. Vrhunski kvalitet usluge, porodična tradicija, stručno i ljubazno osoblje, tehnološki moderno opremljene ordinacija i zubotehnička laboratorija - osobine su koje nas svrstavaju među najpoznatije stomatološke ordinacije u Bosni i Hercegovini.

 

Iskreno se nadamo da ćete na našem website-u pronaći informacije o nama koje vas interesuju, istovremeno se nadajući da ćete i vi postati jedan od naših mnogobrojnih zadovoljnih klijenata.